Turvallinen uima-altaan käyttö

Yhä useamman suomalaisen kodin pihalla on kesäisin uima-allas. Ikävät onnettomuudet aiheuttivat viime kesänä paljon keskustelua altaiden turvallisuudesta. Uima-altaiden käyttöön liittyvät vaaratekijät olisikin hyvä tunnistaa ja ennaltaehkäistä mahdollisia vaaratilanteita.  Kotipihojen uima-altaiden ja kylpturvallinen uima-allasytynnyreiden turvallisuusvaatimuksiin onkin tulossa tarkennuksia. Uima-altaita koskevat standardit julkaistaan syksyn 2015 aikana ja kylpytynnyreille standardi on valmisteilla.

Niin ulko- kuin sisäaltaisiin liittyvien uima-altaiden vaaroja ovat mm. altaan käytöstä johtuvat vaarat, heikon vedenlaadun aiheuttamat vaarat sekä kemikaaleihin liittyvät vaarat.

Vaaratilanteita syntyy esimerkiksi silloin, kun altaan käyttäjiä, kuten pieniä lapsia, ei valvota asianmukaisesti. Hukkuminen on EU:n alueella toiseksi yleisin lasten tapaturmaisten kuolemien syy. Riski on suurin 1-4 vuotiailla. Myös aikuisilla tapahtuu toisinaan virhearviointeja, erityisesti alkoholin vaikutuksen alaisena.

Lapsille (ja toisinaan myös aikuisille) on hyvä etukäteen kertoa selkeät säännöt kuinka altaassa toimitaan. Esimerkiksi milloin altaaseen saa mennä, onko hyppiminen altaaseen sallittua, saako uima-altaassa sukellella, saako altaan ympärillä juosta jne.

Valvo aina pieniä lapsia altaassa. Lapsia ei tule koskaan jättää yksinään uima-altaaseen, matalaankin veteen voi hukkua. Kaikenlaiset kellukkeet ja uimarenkaat ovat ensisijaisesti leluja, eivät turvavälineitä. Vaikka lapsellasi olisi kellukkeet, on hyvä pysytellä lähistöllä varmuuden vuoksi. Muista myös ottaa vesilelut pois vedestä leikkien jälkeen, ettei lapsi innostu hakemaan niitä itse, kun et ole näkemässä.

Estä lapsia pääsemästä altaaseen ilman valvontaa. Kun allasta ei käytetä, tulisi altaassa olla turvapeite tai -kate ja mahdollisesti aita, joka estää lasten tai lemmikkien pääsyn altaaseen. Tavallinen kuplapeite estää lämmönkarkailun ja likaantumisen, mutta se ei välttämättä kestä ihmisen painoa. Tavallisessa suojapeitteessä tulisikin olla varoitusmerkintä, jos peite ei kestä ihmisen painoa.

Altaan sisä- ja ulkopuolella olevien tikkaiden tulisi olla tukevia ja vastata altaan kokoa.  Jos kyseessä on korkea allas (ns. ”maanpäällinen allas”), tulisi ulkopuolella olevat tikkaat poistaa aina käytön jälkeen, jotta kenellekään ei tulisi mieleen kiivetä altaaseen.

Mikäli uima-altaan paikkaan voi vielä vaikuttaa, niin sijoita allas paikkaan, jonne on hyvä näkyvyys.

Huonosti hoidettu vesi tai väärin annostellut kemikaalit voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjien terveydelle. Epäpuhtaasta vedestä tai väärin annostellusta puhdistusaineesta voi aiheutua esimerkiksi silmien kirvelyä, iho-oireita tai hengitysoireita. Erityisen haitallista likainen vesi on pienille lapsille, jotka usein nielevät vettä uidessaan.
Veden laatua tuleekin seurata säännöllisesti ja allasta tulee käyttää vasta sitten, kun on varma veden laadusta.
Käytä tarkoitukseen soveltuvia puhdistus- ja muita allaskemikaaleja oikein annosteltuna.
Suojapeite estää orgaanisen lian, kuten lintujen ulosteiden pääsyn altaaseen.

Muista säilyttää allaskemikaalit pienten lasten ulottumattomissa. Kemikaalit voivat aiheuttaa jopa hengenvaaran.  Suhtaudu allaskemikaaleihin kuin ne olisivat lääkkeitä tai kodin puhdistusaineita.

Muista kuitenkin; Uiminen ei ole vaarallista ja uima-altaasta tulee nauttia, kunhan tiedostaa riskit ja käyttää maalaisjärkeä.