KESTOMUOVISET PUTKISTOT AKKUTEOLLISUUDESSA

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Get free tips and resources right in your inbox, along with 10,000+ others

Energiamurros kiihdyttää akkujen kysyntää, ja tulevaisuudessa akkuja tullaan tarvitsemaan yhä enemmän. Näin ollen yhdeksi akkujen elinkaaren tärkeimmäksi vaiheeksi muodostuu akkujen kierrättäminen sekä jätevirtojen hyödyntäminen, jotta arvokkaat materiaalit saadaan talteen.

Myös muoviputkistot ovat tärkeässä asemassa kohti vihreää siirtymää, sillä niiden koko elinkaaren hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin vastaavien muiden materiaalien, kuten metalliputkistojen hiilijalanjälki. Oikean materiaalin valinta oikeaan paikkaan on erittäin tärkeää. Eri materiaaleilla on eri ominaisuudet ja esimerkiksi eri muovien lämpötila-alueet vaihtelevat. Oikeaa materiaalia valittaessa tulee huomioida muun muassa toimintojen asettamat vaatimukset, turvallisuus sekä lainsäädäntö.

Monet kestomuoviset putkistot soveltuvat käytettäväksi akkuteollisuuden eri elinkaaren vaiheisiin. Akkuteollisuudessa eniten käytettäviä muovimateriaaleja ovat PE, PP, PVDF sekä ECTFE. Muoviputkistoja voidaan käyttää akkuteollisuudessa muun muassa siirtolinjoina, prosessilinjoina sekä ilmastointi- ja viemäröintiputkistoissa. Muovimateriaaleja voidaan soveltaa myös akkuteollisuudessa käytettäville eri kemikaaleille. Akkuteollisuudessa kemikaaleja käytetään aina materiaalienlouhinnasta kierrätykseen saakka.

Kuva 1. Litiumakun mekaanisen ja kemiallisen kierrätyksen vaiheet

Suomen vahvuudet akkuteollisuudessa

Kansallisen akkustrategian voi kiteyttää kolmeen avainsanaan: osaamiseen, vastuullisuuteen sekä kilpailukykyyn. Suomi pystyy tuottamaan akkumateriaaleja kestävästi ja vastuullisesti, minkä ansiosta Suomi voi ottaa merkittävän roolin Euroopan liikenteen ja koko yhteiskunnan sähköistymisestä.

Akkuteollisuuden näkökulmasta Suomen yhtenä tärkeimpänä vahvuutena on energiaomavaraisuus. Suomella on käytössä suuri määrä uusiutuvaa energiaa, ja Suomen omavaraisuus sähköntuotannossa kasvaa jatkuvasti. Muita Suomen etuja akkuteollisuudelle ovat mm. merkittävät mineraalivarannot sekä monipuolinen teknologiaosaaminen.

Kuva 2. Suomalaiset toimijat akkuteollisuuden arvoketjussa
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email